Waarom digitale transformatie data-driven moet zijn

Succesvolle digitale transformatie hangt sterk af van het vertalen van data naar inzichten, producten en diensten. Eigenlijk moeten we daarom spreken van ‘data-driven’ digitale transformatie.

Dat dit zeker nu belangrijk is, valt wel te herleiden aan de hand van de groei van de wereldwijde ‘data-sphere’, die in het jaar 2025 volgens onderzoek van IDC zo’n 163 zettabytes aan gegevens zal bevatten. Meer dan een biljoen gigabytes aan data, wat een schat is voor bedrijven die hier nieuwe gebruikerservaringen mee zullen creëren en nieuwe zakelijke mogelijkheden gaan ontsluiten.

Organisaties die data-driven digitale transformatie omarmen trekken sneller nieuwe klanten aan en ontwikkelen sneller nieuwe omzetstromen. Juist in dit licht is het belangrijk in hoeverre Nederlandse bedrijven hier al werk van maken. Wij onderzochten in samenwerking met TNS Kantar de ‘datacentriciteit’ van Nederlandse organisaties met meer dan honderd medewerkers en kwam tot de conclusie dat data nog lang niet overal een ‘first class citizen’ is.

Helft van de organisatie heeft doelstelling helder
Uit het onderzoek, uitgevoerd onder Nederlandse IT-beslissers, komen verschillende zaken naar voren. Zo blijkt dat de helft van de organisaties zeer tot extreem helder beschreven heeft wat het belang van data voor hen is. De doelstelling is evenzeer helder. Ook kijkt men daarbij naar de klanten. Iets minder van de helft (dus nog steeds een minderheid) geeft aan dat klanten redelijk tot zeer veel profiteren van hun datacentrische denken en de diensten die daarvan het resultaat zijn.

Data als product of dienst
Bijna de helft van de organisaties levert data als product of dienst. Meestal gaat het hier om bewerkte data. Opvallend: slechts een derde van de data-leverende organisaties ziet deze data ook als hoofdproduct. In veruit de meeste organisaties zijn de juiste tools en technieken wel aanwezig om de waarde van data te ontsluiten. Om dit succesvol te kunnen doen, zijn uiteraard wel de mensen nodig. Welnu, deze zijn er vaak ook: in bijna zes op de tien organisaties bestaan inmiddels specifieke datafunctieprofielen. In nog meer gevallen (twee op de drie bedrijven) is een intern datamanagementproces ingericht.

Veel organisaties goed op weg
Over het algemeen kunnen we op basis van de onderzoeksresultaten constateren dat veel Nederlandse organisaties op de goede weg zijn. Datacentriciteit is voor hen geen ‘onbekend maakt onbemind’ en de eerste slagen met producten en diensten op basis van data zijn gemaakt. Aan de andere kant is er ook nog een forse groep die minder ver is of zelfs nog moet starten. Met de snelheid waarmee digitalisering om zich heen grijpt en steeds meer bedrijven het loodje leggen als gevolg van marktdisrupties, zouden zij zich zorgen moeten maken. Het verder organiseren (hetzij starten met, dan wel verbeteren) van de bedrijfsvoering rondom data is in alle gevallen aan te raden.

Meer weten over hoe Nederlandse organisaties omgaan met data? Lees dan ook ons onderzoeksrapport.