Privacy Statement MatrixMind

MatrixMind heeft de volgende specifieke privacy statements:

• Uw rechten en beveiliging
• Marketing
• Cookiestatement

MatrixMind B.V., gevestigd Van Deventerlaan 30 – 40 3528 AE Utrecht, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven
in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Van Deventerlaan 30 – 40
3528 AE Utrecht
T: +31 30 7118844
I: www.matrixmind.nl

MatrixMind Privacy Statement | 05-2018 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

MatrixMind verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan
16 is.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens
hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
privacy@matrixmind.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

MatrixMind verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening
onder de aandacht te brengen en/of uit te kunnen voeren
– Contact op te nemen naar aanleiding van een vacature of sollicitatie

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MatrixMind en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@matrixmind.nl Wij zullen binnen 4 weken contact opnemen met het voor ons bekende adres om uw identiteit te controleren en uw uitvoering van uw rechten in werking te zetten.

Hoe beveiligen wij u persoonsgegevens?

MatrixMind neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@matrixmind.nl

Wat is de bewaartermijn van mijn persoonsgegevens?

MatrixMind bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor CV’s en sollicitatiebrieven hanteren wij een bewaartermijn van 1 jaar na de datum van ontvangst, gezien het feit dat wij regelmatig vacatures hebben en een CV op het moment van ontvangst ervan niet past op een actuele vacature, maar in de loop van de bewaartermijn alsnog kan matchen met een nieuw opengestelde vacature.

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met anderen?

MatrixMind is onderdeel van de Eurofiber Group. Indien noodzakelijk voor de levering van uw diensten, kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met andere entiteiten binnen de Eurofiber groep. Omdat Eurofiber Groep wil samenwerken en haar (potentiële) klanten wil bedienen met uitstekende en passende oplossingen, delen we ook persoonsgegevens van prospects en klanten met het oog op cross-selling van andere Eurofiber-producten. Wij zullen hierover altijd transparant naar u zijn en – indien u dit niet wenst – uw wens respecteren om niet commercieel gecontacteerd te worden door MatrixMind en/of door andere entiteiten binnen de Eurofiber groep. Dat kan via de opt-out optie in onze nieuwsbrieven of door dit aan te geven aan uw accountmanager. U kunt ook contact opnemen met privacy@matrixmind.nl.

 

MatrixMind deelt uw persoonsgegevens met ook met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MatrixMind blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Aan andere derden dan hiervoor bedoeld, verstrekt MatrixMind uw persoonsgegevens uitsluitend met uw nadrukkelijke toestemming.

Marketing

MatrixMind stuurt marketingmateriaal via kanalen zoals de telefoon, email of social media. Op grond van de Algemene Verordening Persoonsgegevens sturen wij deze inclusief de aanwijzingen toestemming te gegeven of in te trekken en een link naar het privacy statement voor marketing.

Persoonsgegevens van marketing gerelateerde contactpersonen zijn op de volgende manier aangedragen:
– Direct contact
– Via relaties
– Evenementen
– Relatie databases. In dit geval heeft MatrixMind zich ervan verzekerd dat de brongegevens tot stand zijn gekomen met toestemming van de personen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

MatrixMind kan gebruik maken van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. MatrixMind gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit en tracking cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. De tracking cookies worden gebruikt om het verkeer naar de website bij te houden. Er worden alleen ‘meta’ gegevens verzameld en niet directe IP adressen of andere tot een persoon herleidbare gegevens. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-watzijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op de www.matrixmind.nl website kunnen ook cookies worden geplaatst door derden. Dit kunnen bijvoorbeeld adverteerders zijn en/of de socialmediabedrijven. Hieronder een overzicht:
– Facebook.com – connect cookie
– LinkedIn.com – media cookie
– Google.com – google-analytics, doubleclick, googleadservices, YouTube