MatrixMind onderzoekt minimalisering  vendor lock-in voor FaaS-platformen

Utrecht, 8 april 2019 – De nieuwste cloudontwikkelingen bevinden zich op het gebied van FaaS-platformen: Function-as-a-Service, ook wel ‘serverless computing” genoemd. Anders dan bij PaaS (Platform-as-a-Service), betalen klanten alleen voor de tijd die nodig is om software functies uit te voeren, wordt er zeer granulair per micro-seconde afgerekend, wordt het op- en afschalen van onderliggende resources volledig verzorgd door de cloudprovider en is er sprake van de hoogste mate van hardware abstractie.

Ontwikkelaars kunnen nu nog sneller en goedkoper ontwikkelen en implementeren en de IT-complexiteit is voor organisaties hiermee nog verder afgenomen. Het gevaar is echter dat er afhankelijkheid van cloudproviders ontstaat en dat organisaties genoodzaakt zijn om hun software aan te passen aan het ecosysteem en karakteristieken van een specifieke cloudprovider.

MatrixMind wil- wanneer zij organisaties helpt de overstap naar de cloud te maken – een lock-in voor klanten voorkomen dan wel minimaliseren, ook voor FaaS-platformen. Daarom onderzoekt zij op dit moment op welke manier ‘het kunnen blijven wisselen tussen cloudproviders’ ook bij FaaS-platformen technisch gewaarborgd kan worden. In hoeverre is afhankelijkheid van een FaaS-provider acceptabel? Kunnen de voordelen van FaaS ook maximaal benut worden terwijl een exit-scenario gegarandeerd blijft? MatrixMind verwacht organisaties voor de zomer te kunnen informeren over de resultaten van het onderzoek. Wilt u deze graag ontvangen dan kunt een verzoek mailen aan info@matrixmind.nl.