MVDC ©

De voordelen van de cloud, het vertrouwen van uw eigen omgeving

Wij zijn ervan overtuigd dat de cloud voorwaardelijk wordt voor innovatie.

De uitdaging: 100% cloud is (voorlopig) onmogelijk

De meeste organisaties zijn bekend met de voordelen van de cloud. Tegelijkertijd kan het overgrote deel van hen niet volledig naar de cloud al zouden ze dit willen. De redenen zijn divers : applicatielandschap, legacy, compliancy, interne richtlijnen, kennisgebrek etc. Dit vereist dus een tussenoplossing waarin het beste van beide werelden wordt gecombineerd.

 

De oplossing: een hybride omgeving

Een hybride cloud oplossing creëert een balans tussen on premises infrastructuur en cloud resources. Deze balans dient eenvoudig verlegd te kunnen worden door infrastructuur virtueel en portabel te maken en u in staat stellen in eigen tempo workloads naar de cloud te verhuizen, deze tussen providers te porteren of weer terug te verhuizen on premises. In de wetenschap dat deze hybride infrastructuur nu of in de toekomst, on premises of in de cloud, nooit tekort kan schieten.

 

Het opzetten van een hybride omgeving is complex

Het vereist namelijk een optimale integratie tussen datacenter, connectiviteit, security, compute, storage en cloud. In een IT keten die, door haar hybride karakter, nu bovendien langer is geworden dan we traditioneel gewend zijn. De opsomming van deze hoofdcomponenten ligt wellicht nog voor de hand, maar maskeert de onderliggende complexiteit die tot uiting komt in tientallen (te intgreren) subdomeinen. Met leveranciers die bereid zijn verantwoordelijkheid nemen voor hun vakgebied, maar niet die gehele keten…

 

Zelf experimenteren of kiezen voor een bewezen oplossing?

Wordt deze complexe hybride puzzel onvoldoende doordacht gelegd, dan uit zich dat vroeg of laat in concessies m.b.t. performance, schaalbaarheid, security, portabiliteit, exit scenario’s etc. Het MatrixMind MVDC is een volledig gestandaardiseerd, hybride cloudplatfrom waarin al deze (sub) domeinen zijn geïntegreerd, geoptimaliseerd,  gedocumenteerd en gevalideerd bij vele klanten. Gebaseerd op bewezen keuzes qua co-locatie, connectiviteit, security, hardware en tooling.

Redundant geleverd vanuit de beste datacenters van Nederland,  Equinix AM3 en AM4  in Amsterdam, en volledig door ons beheerd. Met doorlopende innovatie op gebieden als infrastructure-as-code, security, automation, analytics, en containerization, die integraal wordt toegepast op alle  klantomgevingen.

Een overzicht van onze dienstverlening

Cloud Managed Services

Monitoring

Logging

Reporting

Management

Cloud Projecten

Strategy

Design

Implementation

Optimization

Cloud Acceleration Platform

Infra as Code

DevOps

Automation

Cloud Agnostic

Cloud Gateway

Connectivity

Security

Compute

Storage

Cloud Managed Services

Monitoring

Logging

Reporting

Management

Cloud Projecten

Strategy

Design

Implementation

Optimization

Cloud Acceleration Platform

Infra as Code

DevOps

Automation

Cloud Agnostic

Cloud Gateway

Connectivity

Security

Compute

Storage

Case study
Asics


bekijk onze video tutorials

Whitepaper
Retransitie

Case study
Asics

bekijk onze video tutorials
Whitepaper
Retransitie