Eén cloud is geen cloud

Een strategie gericht op multicloud is in veel gevallen extreem belangrijk voor bedrijven. Zij besparen kosten en reageren sneller op veranderingen in de cloudmarkt of op wet- en regelgeving. Maar uit onderzoek komt ook naar voren dat IT-beslissers moeite hebben met het doorvoeren van zo’n strategie.

Het is inmiddels zoeken met een vergrootglas naar bedrijven die (nog) niet beschikken over een cloudomgeving. Uit onderzoek onder IT-beslissers, uitgevoerd door Kantar TNS in opdracht van Matrixmind blijkt dat 93 procent van de bedrijven inmiddels over een cloudomgeving beschikt. Van de overgebleven 7 procent verwacht nog eens de helft in het komende jaar naar de cloud te migreren. Cloud is de facto standaard geworden, zoveel is duidelijk. Het enorme aanbod van cloudproducten is een afspiegeling van deze populariteit. Er valt veel te kiezen, waarbij elke aanbieder zo zijn eigen voordelen heeft. En omdat de ene workload de andere niet is, is een ‘one size fits all’ benadering voor cloud ook niet aan te raden. Steeds meer bedrijven onderkennen dit ook.

Kwaliteit doorslaggevend
De helft van de bedrijven heeft twee of meer cloudleveranciers. In veel gevallen gaat het hier om een combinatie van public en private clouds, waarbij vooral de laatste variant populair is. Keuzevrijheid is hierbij voor bedrijven belangrijk. Zij noemen vooral de kwaliteit van de dienst als doorslaggevende reden om voor een leverancier te kiezen. Maar ook voldoen aan wet- en regelgeving, bijvoorbeeld ten aanzien van de datalocatie is belangrijk. En, omdat we nu eenmaal Nederlanders blijven, is natuurlijk ook de prijs van belang. Als op deze (of andere) vlakken veranderingen plaatsvinden, wil niemand vastzitten aan één leverancier.

De meeste IT-beslissers (93 procent) maken zich in meer of mindere mate zorgen over lock-in scenario’s, waarvan één op de vijf zich zelfs veel tot zeer veel zorgen maakt. Drie op de tien denkt daarnaast dat de kans (zeer) groot is dat er situaties komen waarin cloudleverancier A beter aan de voor de organisatie geldende wet- en regelgeving kan voldoen dan cloudprovider B. In het onderzoek zijn vijf cloudproposities nader belicht: Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Oracle Cloud en IBM Cloud. Azure bleek de beste funnel te hebben, de helft van alle ondervraagden is er momenteel klant. De rest van de aanbieders heeft vooral conversieproblemen ten opzichte van Azure. Volgens de IT-beslissers biedt Microsoft met Azure kwalitatief de beste oplossingen op het gebied van IaaS en hybride implementaties. Google Cloud Platform is juist weer het geprefereerde platform voor open source en IoT-oplossingen.

Grote besparingen mogelijk
Tegen deze achtergrond is het niet vreemd om te constateren dat er veel interesse is in een multicloudstrategie. Zes op de tien IT-verantwoordelijken vindt zo’n strategie behoorlijk tot zelfs extreem belangrijk voor de toekomst van de eigen IT-organisatie. Hiermee komt multicloud op dezelfde hoogte te staan als een hybride cloudstrategie, iets waar de ondervraagden hetzelfde belang aan hechten. Kwaliteit van dienstverlening, compliance en kostenbesparing zijn redenen om te kiezen voor multicloud. Een overgrote meerderheid (86 procent) denkt dat zij met een multicloudstrategie kosten kunnen besparen; een kwart van de ondervraagden denkt zelfs veel tot zeer veel kosten. Toch maakt pas één op de drie bedrijven gebruik van de strategie.

Zien is geloven als het gaat om multicloud, zo blijkt wel. Van de bedrijven die nu nog nog niet over een multicloudstrategie beschikt, maar zich er wel op heeft georiënteerd, heeft 87 procent de beslissing genomen om de stap te maken. Tegelijkertijd is er de vraag waarom, als de case voor multicloud zo overtuigend is, zo veel bedrijven er nog niet in geslaagd zijn een strategie gericht op multicloud door te voeren. Volgens de IT-beslissers vormt vooral wet- en regelgeving een sta-in-de-weg, gevolgd door technische incompatibiliteit. Of dit echt zo is, of vooral wordt ingegeven door angst, is een tweede. Want voor 44 procent van de IT-beslissers zijn de organisatorische en technische implicaties niet duidelijk. Dit verklaart misschien waarom 42 procent een multicloudstrategie ziet als een groot tot zeer groot risico. Een logische volgende stap zou dan zijn om te investeren in kennis en expertise om wél snel klaar te zijn voor multicloud.

De resultaten van het onderzoeksrapport kunt u hier bekijken.