Draagt de cloud bij aan betere zorg?

De vraag of de cloud interessant is voor een organisatie, begint vaak met een technologische discussie: zijn de nieuwe technologische ontwikkelingen effectiever of efficiënter? Besparen we er kosten mee? Kunnen we zo sneller of flexibeler inspelen op behoeften binnen de organisatie? Feitelijk gaat het om de vraag of er menskracht en middelen vrijkomen waarmee extra waarde gecreëerd kan worden.

Over de zorg. Kan met de cloud meer of beter onderzoek gerealiseerd worden? Helpt de cloud medische kennis beter toegankelijk te maken voor snellere diagnostiek? Kan de registratielast van artsen en verpleegkundigen verminderd worden? Het is een interessante vraag: kan IT in de cloud eraan bijdragen dat de zorg verbetert?

We spraken in de aanloop naar het seminar ‘Cloud in de zorg’ met twee van de sprekers tijdens het seminar: Tom Driessen van het Radboudumc en Menno Struik van het Erasmus Medisch Centrum. Zij vertellen over hun ervaringen met cloud en over de nieuwe mogelijkheden die zij zien.

Tom: “De keuze of je voor een bepaald proces wel of niet de cloud inzet, is afhankelijk van verschillende factoren. Soms is een cloudoplossing uitermate geschikt en soms past het helemaal niet in je organisatie. Beeldarchieven kunnen bijvoorbeeld eenvoudiger naar de cloud voor langdurige opslag, maar met beelden in de spreekkamer of voor gebruik in processen die nog niet in de cloud draaien, zien we uitdagingen. Voor onze onderzoekers daarentegen hebben we een standaard cloudoplossing gebouwd op basis van Microsoft Azure. Daarmee kunnen we veilig en flexibel veel rekenkracht aanbieden. Er wordt in de cloud alleen betaald voor gebruik; daarmee is een grote kostenreductie gerealiseerd. Dit bleek een betere oplossing dan gebruik te maken van onze eigen overcapaciteit in de avonduren.”

“We denken eerst na over het proces,” vervolgt Tom. “Wat zijn de eisen voor de beschikbaarheid, de integriteit etc. van de data? Welke technologie helpt ons om aan die eisen te voldoen? Daarbij neem je in de overwegingen mee – wanneer je gebruik maakt van de cloud – of je kunt vertrouwen op de internetverbinding en op de veiligheid van de data die je verwerkt. Als cloudtechnologie de beste oplossing biedt, gebruiken we die. Er zijn zeker aspecten die we nog een beetje spannend vinden, maar we zitten aan de vooravond van bredere cloudadoptie, ook in zorgprocessen.”

“Cloud is overigens een heel breed begrip, daar hoop ik meer inzicht in te kunnen geven, zodat mensen minder krampachtig over cloud in de zorg denken en afwegingen maken op basis van belangrijke aspecten in de besluitvorming. De cloud biedt namelijk nieuwe oplossingen voor onze uitdagingen,” besluit Tom.

Menno vervult een regisseursrol voor de 7 Nederlandse UMC’s bij de uitrol van Office 365 en de onderliggende Azure-technologie. “Door grootschalig te werk te gaan, zijn er kostenbesparingen gerealiseerd. En de standaardisatie van technologie versterkt de samenwerkingsverbanden tussen de UMC’s. Dit platform biedt de mogelijkheden voor wat we willen in de toekomst,” vertelt Menno.

Menno ervaart een verschil in de actieve vraag naar cloudoplossingen vanuit de onderzoekers en de zorgprofessionals. “De onderzoekers zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden en staan bijna te springen met hun cases. Bij de zorgprofessionals is er nog vrij weinig bekend over de mogelijkheden.”

Om terug te komen op de vraag. Draagt de cloud bij aan betere zorg? Er zijn zeker mogelijkheden; in de onderzoekstak worden ze volop ontdekt. Vanuit de primaire zorg is er wellicht door onbekendheid met de mogelijkheden minder vraag naar IT-oplossingen in het algemeen en cloudoplossingen in het bijzonder. Zoals Tom al zei: “We zitten aan de vooravond van brede cloudadoptie in de zorgsector.” Tijdens het seminar wordt er vast over doorgepraat!